Başlık Tıklamalar
Ürün Tıklamalar: 1237
El Terminalleri Tıklamalar: 1473
Sağım Odaları Tıklamalar: 1717
Bireysel Yemleme Tıklamalar: 1507
Kemer / Kimliklendirme Tıklamalar: 1581
Süt Takip Paneli Tıklamalar: 1862
Pedometre Tıklamalar: 1597
Rasyon Hazırlama Tıklamalar: 1997
Sürü Yönetim Yazılımı Tıklamalar: 1804
Sürü Yönetim Sistemi Tıklamalar: 2080