Süt Takip Paneli

Yüksek süt verimi için ilk adım, sağılan süt miktarının hayvan başına takip edilmesidir. Bu amaçla sağımhanede her bir sağım ünitesi için süt ölçer sistemleri hazırlanmıştır.

Radyo Frekansı kimliklendirme teknolojisi ile takip edilen hayvanların, sağımhane girişinde numaraları belirlenmektedir. Yerleştikleri istasyonda o hayvana ilişkin:

  • Anlık süt ölçümü
  • Laktasyon periyodu
  • Hastalıklar ile ilgili uyarılar
  • Sağım ile ilgili uyarılar ve anlık süt değişim takipleri yapılmaktadır.

 

 

Sağım odasındaki her bir sağım ünitesi için bir adet sağım paneli yerleştirilmektedir.  Sağım paneli, sağım odası ile sunucu yazılım arasında elektronik bir köprü görevi görmektedir. Böylelikle sağım odasındaki bilgiler sunucu sisteme aktarılabildiği gibi, sunucu sistemde ki bilgilere de sağım odasından erişilebilmektedir.
Sağım paneli ile,
 
  • Sağımı yapılan hayvanın numarasını görebilirsiniz.
  • Ani süt düşüşü, antibiyotik tedavisi, tepme gibi birçok duruma ilişkin uyarı ışıkları sizi durumdan haberdar eder.
  • Laktasyon sırası ve zamanı, toplam süt verimi, yavru sayısı gibi hayvana özel bilgilere erişebilirsiniz.
  • Kızgınlık ve hastalık belirtilerini anında işaretleyebilirsiniz.